Informacje dla mieszkańców gmin >> Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
Ceny odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:
Odbiór odpadów z poj.zł/szt brutto

Wyżej wymienione ceny dotyczą jednorazowego odbioru i obejmują dostarczenie pojemnika w ramach umowy oraz worków czterokolorowych do segregacji odpadów /na papier, plastik, szkło i metal/.

W związku z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Związku Międzygminnego " Gospodarka Komunalna" konsorcjum firm P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski, MIKI Recykling Sp. z o.o. oraz AVR Sp. z o.o. przedstawia harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych.

Na okres od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2017

Harmonogram odbioru odpadów z terenu GMINY CHRZANÓW, TRZEBINIA i LIBIĄŻ

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zostały utworzone Punkty Obsługi Klienta dostępne dla mieszkańców gminy Libiąż i Trzebinia i Chrzanów


GMINA CHRZANÓW


PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Śląska 49F,
32-500 Chrzanów
tel. 885665103
dni i godziny otwarcia:
wtorki: 10:00-18:00,
czwartki: 7:00-15:00

Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych (leki, baterie, rozpuszczalniki, itp.) można w ramach opłaty oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Balinie ul. Głogowa 75
(teren składowiska odpadów ZGOK)
dni i godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 8:00 - 14:00

GMINA LIBIĄŻ


PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. 1 Maja 4,
32-590 Libiąż
tel. 885665102
dni i godziny otwarcia:
Środa 10:00 - 18:00
Piątek: 7:00 - 15:00


Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych (leki, baterie, rozpuszczalniki, itp.) można w ramach opłaty oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Libiążu przy ul. Sikorskiego 34 (firma "JUKO" s.c.).
Godziny otwarcia:
pon, śr, pt: 7:00-15:00,
wt, czw.: 7:00-18:00,
sob: 7:00-13:00
GMINA TrRZEBINIA


PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Piłsudskiego (obok Deutsche Banku)
32-540 Trzebinia
tel. 885665101
dni i godziny otwarcia:
środa: 10:00 - 18:00
Piątek 7:00 - 15:00

Odpady niebezpieczne, powstające w gospodarstwach domowych (leki, baterie, rozpuszczalniki, itp.) można w ramach opłaty oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Trzebini, ul. Piłsudskiego, teren byłego składowiska odpadów.
Godziny otwarcia:
pon, śr, pt: 8:00-16:00,
wt, czw.: 10:00-18:00,
sob: 8:00-14:00

Uprzejmie przypominamy, że:
Opakowania przed wyrzuceniem należy oczyścić z resztek zawartości (nie ma potrzeby ich mycia).
Jeśli wystawiane worki są w innych kolorach niż przyjęte, to należy je opisać. W przypadku stwierdzenia, że odpady są źle
posegregowane, pracownicy odbierający odpady przykleją do worka naklejkę „zła segregacja” i odbiorą je w terminie odbioru
odpadów zmieszanych, informując o tym Związek.