Zakres działalności >> Inne
Usługi porządkowe

Zajmujemy się także utrzymaniem czystości i porządku m.in. trawników i zieleni, chodników, ulic i placów , usuwaniem dzikich wysypisk.
W zimie natomiast odśnieżaniem placów parkingów, dachów.
Imprezy plenerowe i festyny

Logistyka , którą posiadamy i doświadczenie naszych pracowników pozwalają nam również na oferowanie Państwu kompleksowej obsługi imprez plenerowych i festynów w zakresie: zapewnienia odpowiednich pojemników i worków do gromadzenia odpadów w czasie trwania imprezy, usunięcia odpadów po jej zakończeniu, utrzymania właściwego stanu sanitarnego oraz przywrócenia wyglądu pierwotnego terenowi, na którym odbywał się festyn.
Działalność w tym zakresie wymaga olbrzymiego doświadczenia i odpowiedniego przygotowania sprzętowego.