Zakres działalności >> Odbiór odpadów przemysłowych
Będąc firmą nowoczesną wiemy jak ważna jest Ochrona środowiska w każdym przedsiębiorstwie dlatego zajmujemy się kompleksowo gospodarka odpadami (dostarczamy pojemniki, kontenery, zapewniamy transport do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku, wystawiamy niezbędne dokumenty m.in. KPO).

Posiadamy decyzje na zbieranie kilkudziesięciu rodzajów odpadów oraz transport większości, łącznie z niebezpiecznymi.

Działalność prowadzimy zgodnie z Prawem Ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) oraz Ustaw o Odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251) oraz innymi i rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.

Jesteśmy otwarci na nowe możliwości dlatego stale rozwijamy zakres oferowanych przez nas usług. Obecnie jesteśmy na etapie budowy Bazy magazynowo-przeładunkowej z sortownią odpadów, przy czym pragniemy rozszerzyć naszą działalność na odzysk odpadów.
Odbiór odpadów poprodukcyjnych
Oferujemy także wywóz odpadów poprodukcyjnych, jak gruz, ziemia, asfalt i in. samochodami specjalnymi. Wykorzystujemy w tym celu szeroką gamę kontenerów o różnej pojemności i przeznaczeniu.


Odbiór złomu metali
W tej dziedzinie działamy także systemowo i komfortowo dla partnerów. Stworzyliśmy bowiem usługę polegającą na odbiorze złomu metali od klientów indywidualnych i przemysłowych, działki czemu nie muszą się oni martwić o ten problem. Co więcej, nie muszą się nawet martwić o demontaż zużytych kabli czy maszyn. Załatwiamy to za nich. Wszystkie tego typu odpady trafiają wyłącznie do specjalistycznych zakładów przeróbki surowców wtórnych.