Polityka Środowiskowa i Jakości
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski działa na rynku polskim w sektorze gospodarki odpadami od 1990 roku.
Misją Firmy jest prowadzenie działalności w zakresie odbioru, segregacji i przekazywanie do dalszego wykorzystania odzyskanych surowców.
Dążeniem firmy jest :

  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO,

  • spełnianie wymagań prawnych, klientów, wymagań środowiskowych, stron zainteresowanych,

  • ochrona środowiska poprzez prawidłową gospodarkę odpadami,

  • ograniczanie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców, właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi i energię,

  • gospodarowanie odpadami i emisjami poprzez minimalizację odpadów poprodukcyjnych, efektywne wykorzystanie środków transportu,

  • poddawaniu okresowym audytom i przeglądom poszczególnych obszarów firmy celem doskonalenia sposobów i środków przeciwdziałających zagrożeniom i awariom.

Polityka jest publicznie dostępna.

Kraków, dnia 31 lipiec 2009 r.

Mieczysław Jakubowski
właściciel firmy

Plik: Zasady korzystania ze środowiska.pdf