Zakres działalności >> Transport odpadów niebezpiecznych
Wśród odbieranych przez nas odpadów znajdują się również odpady niebezpieczne. Posiadamy samochody spełniające wymagania ADR oraz umowy z firmami specjalizującymi się w unieszkodliwianiu odpadów.