08.03.2017 GMINA MOGILANY - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Szanowni Państwo !
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w 2017 roku więcej


21.01.2017 GMINA LISZKI - Dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w gminie Liszki zostały uruchomione dwa stacjonarne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - tzw. PSZOK-i. więcej


03.01.2017 GMINA LISZKI - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW w 2017 roku

Szanowni Państwo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI oraz gmina Liszki przedstawia harmonogram odbioru odpadów od 2017 roku. więcej


08.12.2016 GMINA ZABIERZÓW - Harmonogram odbioru odpadów z gminy Zabierzów

Szanowni Państwo !
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Gminy Zabierzów na okres od 01.01.2017 - 31.12.2017r.
więcej


20.08.2016 GMINA MOGILANY - HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2017 rok

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Gminy Mogilany na okres od 01.09.2016 - 31.12.2017r. więcej


17.06.2016 GMINA WIELICZKA

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 28.02.2017 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI zakończyło świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczka sektor II. więcej


01.04.2016 GMINA ZABIERZÓW - Harmonogram odbioru odpadów z sektora IV od 1 kwietnia 2016 r.

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych od mieszkańców Gminy Zabierzów - sektor IV więcej


31.03.2016 AKCJA PROTESTACYJNA


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI wraz z innymi firmami, a także PIGO (Polską Izbą Gospodarki Odpadami) oraz ZPGO (Związkiem Pracodawców Gospodarki Odpadami) protestuje przeciw wprowadzeniu zapisu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) o tzw. zleceniach in – house, czyli bezpośredniemu zleceniu usług gospodarowania odpadami spółkom należącym do samorządu bez obowiązku ogłaszania przetargu

więcej


21.01.2016 ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA KOMUNALNA" GMINA CHRZANÓW - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji, ZSEiE oraz wielkogabarytów) od mieszkańców Gminy CHRZANÓW od 1 lipca 2016 roku więcej


30.12.2015 ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA KOMUNALNA" GMINA TRZEBINIA - Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo
Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych, segregowanych, ulegających biodegradacji, ZSEiE oraz wielkogabarytów) od mieszkańców Gminy TRZEBINIA od 1 lipca 2016 roku więcej


Strona: 1  2