Informacje dla mieszkańców gmin >> Gmina Zabierzów
Ceny odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:
Odbiór odpadów z poj.zł/szt brutto

Wyżej wymienione ceny dotyczą jednorazowego odbioru i obejmują dostarczenie pojemnika w ramach umowy oraz worków czterokolorowych do segregacji odpadów /na papier, plastik, szkło i metal/.

W związku z realizacją od 1 kwietnia 2016 roku umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu sektora IV Gminy ZABIERZÓW, P.W. MIKI przedstawia harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na rok 2018Telefon kontaktowy: 12 267 57 98

Harmonogram odbioru odpadów z gminy Zabierzów w 2018 r.