Informacje dla mieszkańców gmin >> Gmina Wieliczka
Ceny odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:
Odbiór odpadów z poj.zł/szt brutto

Wyżej wymienione ceny dotyczą jednorazowego odbioru i obejmują dostarczenie pojemnika w ramach umowy oraz worków czterokolorowych do segregacji odpadów /na papier, plastik, szkło i metal/.

Informujemy, że w dniu 28.02.2017 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI zakończyło świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wieliczka sektor II.