Informacje dla mieszkańców gmin >> Gmina Mogilany
Ceny odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:
Odbiór odpadów z poj.zł/szt brutto

Wyżej wymienione ceny dotyczą jednorazowego odbioru i obejmują dostarczenie pojemnika w ramach umowy oraz worków czterokolorowych do segregacji odpadów /na papier, plastik, szkło i metal/.

W związku z realizacją od 1 kwietnia 2015 roku umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Mogilany i jej kontynuacji od 1 września 2016 roku, P.W. MIKI Mieczysław Jakubowski przedstawia harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na rok 2018.Od maja 2015 roku odpady ulegające biodegradacji z budynków wielorodzinnych (wielolokalowych), będą odbierane w każdy czwartek miesiąca.

Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Mogilany od 1 stycznia - 31 sierpnia 2018 r.