Informacje dla mieszkańców gmin >> Gmina Biskupice
Ceny odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:
Odbiór odpadów z poj.zł/szt brutto

Wyżej wymienione ceny dotyczą jednorazowego odbioru i obejmują dostarczenie pojemnika w ramach umowy oraz worków czterokolorowych do segregacji odpadów /na papier, plastik, szkło i metal/.

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Biskupice, serdecznie dziękujemy za współpracę przy odbieraniu odpadów komunalnych z Państwa gminy w okresie od lipca 2015 do czerwca 2016.

Z poważaniem
Właściciele i pracownicy PW MIKI