Zakres działalności >> Odbiór odpadów komunalnych >> Odbiór zuzytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
PW Miki jako zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Głównego Inspektoratu Ochrony środowiska pod nr rejestrowym E 0000521Z. Posiadamy podpisane umowy z Organizacja Odzysku oraz zakładami przetwarzania ZSEE. Punktem zbierania zużytego sprzętu jest nasza Baza magazynowo-przeładunkowa mieszcząca się w Krakowie przy ul. Nad Drwiną.

Kompletny sprzęt przywieziony na naszą bazę odbieramy nieodpłatnie.