Decyzje
PW MIKI posiada decyzje administracyjne wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące:

Transportu odpadów
numer WS-06.6233.1.61.2014.MW z dnia 22 maja 2014 roku
dostępna w biurze PW MIKI


Zbierania odpadów
numer WS-06.6233.1.62.2014.MW z dnia 27 sierpnia 2014 roku
dostępna w biurze PW MIKI lub pod poniższym linkiem


Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.08.2014 r. (13,7 MB)


Pliki w formacie PDF. Do ich otwarcia potrzebny jest jeden z programów: Foxit Reader lub Adobe Reader