29.12.2015 ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "GOSPODARKA KOMUNALNA" Punkt Obsługi Klientów

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że został utworzony Punkt Obsługi Klienta dostępny dla mieszkańców gminy Libiąż i gminy Trzebinia więcej


01.07.2015 Jubileusz 25-lecia PW MIKI

W 2015 roku Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI obchodzi 25 lecie działalności. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom oraz kontrahentom firmy za dotychczasową współpracę. więcej


12.06.2013 GMINA SKAWINA - DZIERŻAWA I SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW

W związku z realizacją od 1 lipca 2013 roku umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Skawina Firma PW MIKI Mieczysław Jakubowski przedstawia ofertę na dzierżawę i sprzedaż pojemników oraz worków. więcej


03.06.2013 NOWY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW

Oświadczamy, że w chwili uruchomienia nowego systemu, tj. rozpoczęcia odbioru odpadów przez firmę, będącą operatorem na Państwa Gminie, umowy klientów indywidualnych zawarte z P.W.MIKI zostaną automatycznie rozwiązane. więcej


03.06.2013 Informujemy o możliwości wykupu pojemników będących własnością P.W.MIKI

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, informujemy o możliwości wykupu pojemników będących własnością P.W.MIKI.
Ceny pojemników:
240l - 100 zł/brutto
120l -   70 zł/brutto
  90l -    50 zł/brutto

Należność za pojemniki można wpłacać na nasze konto.
Nr: 48 1240 4650 1111 0000 5150 3682
lub u naszego przedstawiciela na danej gminie. więcej


Strona: 1  2