[31.03.2016]
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI wraz z innymi firmami, a także PIGO (Polską Izbą Gospodarki Odpadami) oraz ZPGO (Związkiem Pracodawców Gospodarki Odpadami) protestuje przeciw wprowadzeniu zapisu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) o tzw. zleceniach in – house, czyli bezpośredniemu zleceniu usług gospodarowania odpadami spółkom należącym do samorządu bez obowiązku ogłaszania przetargu

PW MIKI wraz z POLSKĄ IZBĄ GOSPODARKI ODPADAMI oraz Związkiem Pracodawców Gospodarki Odpadami popiera PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW przeciwko ustawowej likwidacji przetargów w gospodarce odpadami i przejęciu rynku przez spółki samorządowe. Przyjęcie przepisów o tzw. zleceniach in-house w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych skutkowałoby upadłością kilkuset prywatnych przedsiębiorstw zajmujących się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, posiadających obecnie ok 60% udział w tym rynku i zatrudniających ponad 16 tys. pracowników.

APELUJEMY DO PARLAMENTARZYSTÓW I RZĄDU RP O ODRZUCENIE TYCH PRZEPISÓW – KATASTROFALNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW GOSPODARKI ODPADAMI I SZKODLIWYCH DLA MIESZKAŃCÓW.
ZABICIE KONKURENCJI I PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ODPADAMI BĘDZIE SKUTKOWAŁO WYŻSZYMI OPŁATAMI DLA MIESZKAŃCÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI.

30 marca w Warszawie przed Sejmem RP odbył się protest pracodawców i pracowników branży odpadowej.